KOMUNALNO TIVAT PRIKUPILO PET HILJADA TONA OTPADA

04 nov 2019
Za pet mjeseci tokom sezone, od maja do oktobra, DOO Komunalno Tivat prikupilo je 5063 tone miješanog komunalnog otpada, pokazuje izvještaj dostavljen Turističkoj organizaciji Tivat radi prezentovanja objedinjenihpodataka o sezoni. Prikupljeno je i selektovano 107 tona kartona, i 11,4 tone ambalaže, te devet tona metala i četiri tone čvrste plastike. U istom periodu je sakupljeno 7013 metara kubnih zelenog otpada iz bašti i parkova, 1325 metara kubnih šuta, kamenja, zemlje, te 600 m³ kabastog otpada. Tokom ovogodišnjeg anketiranja turista, Tivat je ocijenjen najvećom ocjenom do sada - 4,29. Elementi čistoća grada i čistoća, uređenost i opremljenost plaža su važni faktori, koji su i ove godine dobili veoma visoke ocjene na nivou svih poduzoraka. Čistoća mjesta je na trećem mjestu kao motiv anketiranih za odabir Tivta kao odredišta za odmor. “Tokom sezone svakodnevno je organizovano čišćenje javnih površina, gradsko šetalište Pine je detaljno prato na sedmičnom nivou. Specijalno vozilo čistilica održavalo je lokalne puteve od Donje Lastve do Župe. Od ove godine smo svakodnevno čistili 12 neustupljanih kupališta ne teritoriji opštine Tivat”, saopštio je director Komunalnog Vlado Đukić. Komunalno za sljedeću sezonu planira nabavku cisterne, imajući u vidu da je do sada korištema cisterna Službe zaštite i spašavanja koja je na taj način pomagala u održavanju čistoće javnih površina. U Velikom gradskom parku kao i ostalim zelenim površinama u gradu svakodnevno je uklanjan zeleni otpad, kako bi se smanjila mogućnosti izbijanja požara u sušnom periodu. Oko 70 stabala je uklonjeno zbog lošeg zdravstvenog stanja, te na njihovim mjestima zasađene nove sadnice. Park je oplemenjen sa 50 novih grmova. Na šetalištu u Donjoj Lastvi je posađeno 17 novih sadnica oleandra, a ostale površine su oplemenjene sezonskim cvijećem. “Sušni period pogodovao je čišćenju oborinskih kanala i bujičnih potoka tako da smo u navedenom periodu uspjeli da očistimo, iskrčimo i okosimo sve kanale čije održavanje je u našoj nadležnosti i na taj način spremno dočekamo nastupajući kišni period”, dodao je Đukić. Prema njegovim riječima, javni rad u okviru akcije „Neka bude čisto“ i ove sezone je dao značajne rezultate.Vođeni stručnim timom ljudi, lica angažovana u javnom radu, svakodnevno su radila na uklanjanju otpada, čišćenju i košenju putnog pojasa od Veriga do Petrovića u dužini oko 30 kilometara i neustupljenih djelova morske obale na istom potezu. Akcija je završena 31. oktobra. Komunalno je kontinuirano radilo na uređenju mjesta na kojima se nalaze posude za odlaganje otpada, te je izgrađeno sedam novih i obnovljeno 10 starih kontejnerskih mjesta. U centru grada je 25 dotrajalih posuda za odlaganje otpada zamijenjeno novim posudama. “Radilo se i na uklanjanju nelegalnih deponija. Detaljnio smo očistili neke od lokacija na kojima se godinama nagomilavao otpad i to: Donja Lastva, ulica od Palaca, preko puta Hotela Tivat, ispod Hotela Tivat, put prema Brdima i na drugim lokacijama. Međutim neodgovorni pojedinci su i dalje nastavili sa nepravilnim i neodgovornim odlaganjem otpada na istim lokacijama”, dodao je director. Radnici Komunalnog su uklanjali otpad, kosili i čistili lokalne puteve u ukupnoj dužini od oko 30 km. Za vrijeme svih kulturno-zabavnih manifestacija koje su organizovane na teritoriji naše opštine obezbijeđeno je dežurstvo električara i lica zaduženih za održavanje čistoće javnih poršina kao i dodatni broj posuda za odlaganje otpada. post slika