Treća konferencija za novinare: Čelnici Opštine Tivat ukazali na nenamjensko trošenje novca i prezentovali dinamiku optimizacije broja zaposlenih u Opštini

14 dec 2020

Nenamjensko trošenje budžetskih sredstava u prethodnom periodu i posljedice usvajanja nove Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, te pojedinačnih akata o unutrašnjoj organzaciji i sistematizaciji organa i službi u Opštini Tivat, bile su teme treće po redu konferencije za novinare. Ovim povodom, iznoseći sve detalje, javnosti su se obratili predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i potpredsjednici opštine Vladimir Arsić i Goran Božović.

Predsjednik opštine, po dolasku na funkciju, javnost je upoznao sa višemilionskim dugom Opštine Tivat. On je najavio da će od sada, javnost informisati i o pojedinačnim spornim slučajevima nenamjenske budžetske potrošnje. “Riječ je o kapitalnoj donaciji u iznosu od 902.217,00€. Ova sredstva uplatila je Luštica Development ad na račun Državnog trezora, a na ime plaćanja obaveza za projekat Luštica Bay. Ova su sredstva Zaključkom Vlade 31.12.2019. preusmjerena Opštini Tivat u cilju završetka izgradnje saobraćajnice MR2”, rekao je predsjednik i naglasio da ova sredstva nisu zatečena u trezoru i nisu namjenski potrošena. Predsjedniku je iz Sekretarijata za finansije dostavljena informacija da su “sredstva nenamjenski utrošena za regularno poslovanje Opštine Tivat na dospjele tekuće i kapitalne obaveze”. U informaciji stoji da se Opština Tivat početkom godine zadužila 2 miliona eura radi servisiranja istih obaveza. Ova sredstva su u budžetu za 2019. prikazana kao kapitalna donacija, dok su 2020. na rashodovnoj strani prikazana kao “ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, član 32, propisano je da opština kojoj se iz budžeta države obezbjeđuju namjenska sredstva u obavezi je da ta sredstva drži odvojeno od sopstvenih i koristi samo i isključivo za odobrenu namjenu. Članom 63 istog zakona propisana je i novčana kazna za one koji ne postupaju shodno odredbama ovog zakona, a predsjednik je najavio utvrđivanje odgovornosti i sankcionisanje lica koja su odobrila ovakav vid transakcija.

“Zatekli smo 600.000€ duga za tekuće troškove. U pitanja su računi za električnu energiju, naknade za rad komisija, naknade za novorođenčad… Opština je isplatila i dugovanje prema građanima po osnovu štete od elementarnih nepogoda…Prethodna vlast ostavila je i dug za kružne tokove u Gradiošnici i u centru grada”, navodi predsjednik i napominje da je u pitanju 48.000,00€, odnosno oko 70.000,00€ za radove na ovim kružnim tokovima, od čega je dio isplaćen u prethodnom periodu.

Otkrivene sporne transakcije

“Izvršena je sistematska i detaljna provjera svh ugovornih obaveza i transakcija”, rekao je potpredsjednik opštine Vladimir Arsić i kao sporan naveo primjer finansiranja projekta NVO  “Mladi Boke Kotorske”, odnosno “Mladi Boke Zajedno”, kako se u dokumenatciji naziva ova NVO. Ovoj NVO uplaćena su ukupna sredstva od 5000,00€ i prije početka realizacije samog projekta, no do istog nikada nije došlo. Po iskazivanju interesa lokalne uprave za sam projekat, predstavnk NVO je obavjestio Opštinu da do realizacije projekta neće doći zbog bolesti angažovanih saradnika, a sredstva su vraćena opštini 2. novembra.

Kao sporan istaknut je i ugovor sa agencijom “Ipsos” vrijedan 15.014,85€. Predmet ovog ugovora jeste ispitivanje javnog mnjenja o zadovoljstvu građana radom lokalne uprave. Po tvrdnjama potpredsjednika Arsića, plaćanje je izvršeno na osnovu nepotpisane fakture, bez sprovođenja procedure javnih nabavki, dok Opština nije u posjedu izvještaja kao konačnog proizvoda ove ugovorne obaveze. “Jedino do čega smo došli jeste tip uzorka na kojem se radi istraživanje, i iz toga je jasno da nije u pitanju ispitivanje javnog mnjenja o radu lokalne uprave, već da je u pitanju istraživanje vezano za birače i raspoloženje građana pred lokalne izbore u Tivtu”, reko je Arsić

Novim aktima o sistematizaciji u Opštini Tivat predviđeno 40% manje izvršilaca

Potpredsjednik opštine Goran Božović upoznao je javnost sa činjenicom da je po donošenju nove Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, uslijedilo imenovanje vršilaca dužnosti starješina organa i službi, te usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Do ovog trenutka usvojeni su svi pravilnici, izuzev onog koji se odnosi na Službu zaštite i to zbog odsutnosti v.d. komandira, a zbog privremene spriječenosti za rad.

Raspoređivanje službenika biće izvršeno u naredniih 10-ak dana“, rekao je Božović, napominjući da se oni službenici koji ostaju neraspoređeni stavljaju na raspolaganje Sekretarijatu za lokalnu upravu, koji se bavi upravljanjem kadrovima u Opštini Tivat, za potrebe internog tržišta rada i utvrđivanja mogućnosti njihovog odgovarajućeg raspoređivanja.

Radi javnosti, važno je pojasniti da su službenici na raspolaganju i dalje u radnom odnosu, u trajanju do šest mjeseci, odnosno godinu dana (što važi za službenike koji uživaju posebnu zaštitu u skladu sa zakonom). Ukoliko se službenici u navedenom roku ne rasporede na odgovarajuće radno mjesto, prestaje im  radni odnos i imaju pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru. Ovo znači da su neraspoređeni službenici finansijski obezbjeđeni na period od godinu dana“ – naglasio je Božović.

Aktima o sistematizaciji koje je donijela prethodna vlast bilo je predviđeno 216  izvršilaca, dok je novim aktima o sistematizaciji predviđeno 96 izvršilaca. „Na ovaj broj potrebno je dodati i ne više od 30 izvršilaca koji će biti sistematizovani u Službi zaštite“, rekao je Božović i dodao da se shodno važećim aktima o sistematizaciji predviđa ukupno 125 izvršilaca, što je umanjenje od 40%.

U ovom trenutku u Opštini je zaposleno 176 lica, a rješenje o raspoređivanju dobiće njih 121. „Ispostavila se tačnom moja lična procjena da je 30-40% zaposlenih klasični tehnološki višak. Na osnovu svega rečenog, dolazimo do podatka da će najavljenim smanjenjem broja izvršilaca biti ostvarena ušteda od oko 1 milion eura na godišnjem nivou“, zaključio je Božović.

post slika