U TIVTU POČELA VIII BALKANSKA KONFERENCIJA O STANDARDIZACIJI

30 sep 2019

Dvodnevna VIII Balkanske konferencije o standardizaciji koju je svečano otvorila ministarka ekonomije u Vladi Crne Gore Dragica Sekulić počela je u Tivtu, u organizaciji Opštine Tivat i Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Pozdravljajući goste ministarka Sekulić je saopštila da druga po redu konferencija, čiji je domaćin Crna Gora, ima za cilj da integralno promoviše značaj sistema standardizacije kao i benefita od primjene standarda.

„ISCG je definisao ciljeve koji su usmjereni ka uspješnom zastupanju interesa crnogorske privrede stremeći stvaranju uslova za unapređenje crnogorske konkurentnosti u globalnom privrednom ambijentu. Prihvatanjem kvaliteta i društvene odgovornosti kao radne kategorije koja istovremeno predstavlja filozofiju i praksu, stvara se klima međusobnog povjerenja i saradnje pri čemu raspoložive resurse treba usmjeriti na stvaranje najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje. Jedino na taj način moguće je izgraditi sistem dugoročnog stvaranja vrijednosti. Preko nacionalnih tijela za standardizaciju težićemo da konstantno ostvarujemo benefite koji će se odraziti na kreiranje najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje“, navela je Sekulić.

Pozdravljajući goste, predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac je izrazio uvjerenje da će tokom dva dana učesnici konferencije konstruktivnim prijedlozima, sugestijama i idejama dovesti do još boljih rješenja u oblasti standardizacije koja u biti predstavlja nužnost privrednih, društvenih i svih drugih kretanja.

Prema riječima predsjednika UO ISME, prof. dr Milana Vukčevića, Institut za standardizaciju Crne Gore osnovan je 2007. godine a do sada je donešeno više od 20 hiljada crnogorskih standarda i srodnih dokumenata koji su potpuno usaglašeni sa međunarodnim i evropskim standardima. ISCG je potpisao sporazume o poslovno- tehničkoj saradnji sa više nacionalnih tijela kao i ugovore o prodaji standarda sa britanskim njemačkim i francuskim institutima za standardizaciju.

„Osnovano je 17 tehničkih komiteta a ostvaren i ostvaren značajan nivo članstva u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju. Na taj način stvorena je baza za transpovonanje EU direktiva te omogućeno usaglašavanje nacionalne legislative sa pravnim tekovinama EU“, dodao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, Institut, pored ostalog, radi na implementaciji standarda koji će dovesti do  do integrisanog sistema menadžmenta (ISO 9001, 20701), te realizuje IPA program za tehničku podršku za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavnih okvira. 

„Pitanje koje je za Crnu Goru prioritetno i oko kojeg postoji puna saglasnost jesu njena evropske i svjetske integracije. U tom kontekstu ISCG je značajna spona na evropskom putu“, ocijenio je Vukčević.

Konferencija je nastavak prethodnih aktivnosti čiji je glavni cilj promocija značaja sistema standardizacije kako za Crnu Goru tako i za cijeli region.

Pored predstavnika zemlje domaćina, konferencija je okupila predstavnike nacionalnih tijela za standardizaciju iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Moldavije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Turske, kao i Kosova u svojstvu posmatrača.

Na konferenciji će takođe učestvovati i visoki zvaničnici Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Evopskih komiteta za standardizaciju (CEN/CENELEC).

standardizacija3

standardizacija

post slika