U TOKU OBUKA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE

10 maj 2017

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Tivat, organizuje trodnevnu obuku za Vršnjačke edukatore - VII generacija, za učenike srednje škole. Obuka je u toku i trajaće do 11. maja. Mladi polaznici se obučavaju kako da njeguju zdrave stilove života, razvijaju vještine kako da svoje znanje podijele sa vršnjacima. 

Zadatak vršnjačkih edukatora je da u saradnji sa Kancelarijom i stručnim službama u svojim školama, održavaju interaktivna predavanja na temu prevencije, različitog ponašanja, mjera opreza, smanjenja predrasuda i diskriminacije.
Obuku vodi pedagogica Snežana Kršikapa i vršnjačke edukatorke Polina Čečina i Dragana Đukanović.
Po okončanoj edukaciji polaznici/ce će dobiti sertifikat o završenoj obuci.