UGOSTITELJI I IZDAVAOCI SMJEŠTAJA SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE O PREDLOGU II SETA EKONOMSKIH MJERA

30 jul 2020

Na inicijativu predsjednika Opštine Tivat Siniše Kusovca, i uz podšku opštinskih Sekretarijata za turizam i preduzetništvo i Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, juče je održan prvi u nizu planiranih sastanaka sa predstavnicima tivatske privrede, a na temu donošenja opštinske Odluke o II setu ekonomskih mjera podrške privredi i građanima u Tivtu. Predsjednik Kusovac je predstavnicima Udruženja ugostitelja Tivat i izdavaocima privatnog smještaja predstavio predlog pomenutih mjera i one obuhvataju:

 • Umanjenje obaveza plaćanja zakupnine za zakupce poslovnih prostora i zemljišta u vlasništvu Opštine za 50% za period od 01.07. do 31.12.2020.;
 • Umanjenje obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za 50% od 01.07. do 31.12.2020.;
 • Umanjenje obaveze plaćanja poreza na nepokretnost za fizička i pravna lica, od 10%, za 2020.;
 • Oslobađanje obaveza plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2020;
 • Oslobađanje obaveze plaćanja lokalnih administrativnih taksi za 2020. i
 • Obustavljanje naplate zatezne kamate za dugovanje na osnovu poreza na nepokretnost za 2020.

Ukupna procijenjena vrijednost ovih mjera će iznositi oko 949.000,00 i naša je namjera da na sledeću sjednicu Skupštine opštine Tivat, koja je zakazana za 10. avgust, idemo sa ovim predlogom u nadi da ćemo bar u određenoj mjeri olakšati privredi i građanima“, kazao je predsjednik opštine Tivat Siniša Kusovac, izražavajući zahvalnost na velikom odzivu predstavnika ugostitelja i izdavaoca smještaja. „Mi želimo da čujemo vaše mišljenje i vaše predloge o onome što lokalna uprava može uraditi na ovom planu“, dodao je Kusovac.

Predstavnik Udruženja ugostitelja Tivat Tonći Francesković, ukazao je na potrebu da već usvojene, ali i predložene mjere, budu na snazi do ljeta naredne godine, a ne samo da kalendarskog kraja ove. Iz Opštine je pojašnjeno da je predlog mjera vezan za budžetsku godinu, ali da se u novembru, kada se planira budžet za 2021. može razgovarati o produženju trajanja svih pomenutih mjera.

Tivatski ugostitelji su izrazili veliku bojazan za opstanak njihovih poslova u aktuelnim okolnostima i pokazali interesovanje za mogućnost umanjenja i drugih redovnih mjesečnih troškova ka opštinskim preduzećima. Oni su takođe, iznijeli problem razlike u cijeni zakupa opštinskih i terasa koje pod zakup daje JP „Morsko dobro“, ali i naglasili nezadovoljstvo zbog odnosa bankarskog sektora kada je u pitanju kreditna podrška. Predsjednik opštine je obećao da će tamo gdje ima prostora obaviti potrebne konsultacije i sagledati da li postoje mogućnosti za dodatne olakšice, potpuno razumijevajući težinu situacije u koju su zapali tivatski ugostitelji.

Mjere koje se već sprovode po osnovu opštinske Odluka o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u Opštini Tivat, usvojene na sjednici SO 20.05.2020. obuhvataju:

 • Odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. – I rata do 31.08, II rata do 30.11;
 • Odlaganje izvršenja rješenja za prinudnu naplatu za lokalne javne prihode na 60 dana, za postupke prinudne naplate pokrenute u 2020.;
 • Odlaganje plaćanja poreske obaveze po osnovu prireza poreza na dohodak fizičkih lica na 90 dana;
 • Oslobađanje od plaćanja za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2020. za 90 dana;
 • Oslobađanje od zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Opštine za 90 dana;
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnost za 2020,, za zemljište koje je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
 • Oslobađanje od plaćanja naknade za licencu taxi udruženja i preduzetnika, od 19.03 do 31.12.2020.;
 • Umanjenje obaveza plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivat u iznosu od 50% za 2020.

Procijenjena vrijednost usvojenog seta mjera iznosi 524.500,00€, a predloženog seta mjera 948.769,25€. Podrška Opštine Tivat građanima i privredi kroz pomenute mjere u 2020.godini, a radi prevazilaženja i ublažavanja  posljedica epidemije iznosiće 1.473.269,25€ .

Narednih dana biće održani sastanci i konsultacije na istu temu, a sa predstavncima poljoprvrednika, pčelara, maslinara, ribara...

post slika