Uplate za školu

06 maj 2008
Na Donatorskom ručku koji je organizovan od strane Tima za monitoring i evaulaciju Lokalnog plana akcija za djecu i u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija 2l .03.2008. godine, otkupom dječjih radova od strane privrednika naše optšine do sada je na žiro račun OŠ Drago Milović u Tivtu, uplaćeno ukupno 9400 eura. Sredstva će biti utrošena za saniranje mokrog čvora u školi i izgradnji prilaza za lica sa posebnim potrebama. Slijedi pregled izvršenih uplata:
NOVOKOP -  250,00 eura
SERVIS COMERC -  300,00 eura
PMC INVEST - 100,00 eura
YOMIVEX - 200,00 eura
KOVINIĆ COMPANY - 500,00 eura
MAPRENAT - 300,00 eura
BVD PROMET - 300,00 eura
INA CRNA GORA - 350,00 eura
LANCA DOO - 200,00 eura
MINISTARSTVO PROSVJETE - 500.00 eura
AERODROMI CRNE GORE -1 000,00 eura
PRIMORJE HTP - 500.00 eura
HTP MIMOZA - 250,00 eura
CROIT DOO - 300,00 eura
IVA PUT DOO TIVAT - 350,00 eura
OPŠTINA TIVAT - 3300,00 eura
CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA - 400,00 eura
SVICOMM - 300,00 eura
Koristimo priliku da se se svim donatorima najtoplije zahvalimo.