Usvojene odluke sa III sjednice Odbora povjerenika

01. Statut DOO Vodovod i kanalizacija Tivat WORD

02. Statut DOO Komunalno Tivat WORD

03. Statut DOO Autobuska stanica Tivat WORD

04. Statut DOO Parking Servis Tivat WORD

05. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Sportska dvorana WORD

06. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Tivat WORD

07. Odluka o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta WORD

08. Odluka o dodatku na osnovnu zaradu zaposlenih u JU Dnevni centar WORD

09. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa saobraćajnice na Luštici WORD

10. Odluka o predaji u posjed stoke Upravi za izvršenje krivičnih sankcija WORD

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije WORD

12. Odluka o potvrđivanju odluke predsjednika opštine o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO Komunalno WORD

13. Odluka o potvrđivanju odluke predsjednika opštine o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno WORD

14. Odluka o potvrđivanju odluke predsjednika opštine o davanju saglasnosti na imenovanje vd direktorice JU CZK WORD

15. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO Komunalno Tivat WORD

16. Odluka o prestanku mandata jednom članu Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija WORD

17. Odluka o prestanku mandata jednom članu Odbora direktora DOO Brand New Tivat WORD

18. Odluka o prestanku mandata članu Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal WORD

19. Odluka o prestanku mandata članu Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal WORD

20. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora javne ustanove Dnevni centar WORD

21. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar WORD

22. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine WORD

STATUT JU Sportska Dvorana Tivat WORD

 

Ustanove Grada