0101-404-124/6 OD 13.02.2018. GODINE

13 feb 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE PRILAGOĐAVANJA PLANSKOG DOKUMENTA DUP TIVAT CENTAR NOVOM PRAVILNIKU O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA - PDF