0101-404-123/6 OD 13.02.2018. GODINE

13 feb 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE PRILAGOĐAVANJA PLANSKOG DOKUMENTA DUP-A ĐURAŠEVIĆI NOVOM PRAVILNIKU O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA - PDF