0101-404-174/7 OD 01.03.2018. GODINE

01 mar 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_REVIZIJA FINANSIJSKIH ISKAZA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU - PDF