0101-404-620/5 OD 10.08.2018. GODINE

14 aug 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI U ADMINISTRATIVNOJ ZGRADI OPŠTINE, NABAVKA NOVIH SVJETILJKI IZRAĐENIH U LED TEHNOLOGIJI I NJIHOVA UGRADNJA - PDF