BORIS BOŽINOVIĆ – ODRŽAVANJE GLISERA

14 aug 2018

 

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

Obavještenje o davanju saglasnosti a Elaborat- dalje

Elaborat - PDF

Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat - dalje

Rješenje o potrebi procjene uticaja - dalje

Obavještenje o potrebi procjene uticaja - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju - dalje