LOKALNI PLAN ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA ZA PERIOD 2017 – 2021 U OPŠTINI TIVAT

16 okt 2017

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA - PDF

NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RE 2017 GOD - PDF