JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET ZA PERIOD 2018. – 2023. GODINE

25 okt 2017

Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitetza period 2018. – 2023. godine - PDF

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitetza period 2018. – 2023. godine - PDF