04.10.2011 POZIV br. 53/11

04 okt 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 53/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju lokalnog puta za Krstac - detaljnije