29. 09. 2011 POZIV br. 52/11

29 sep 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 52/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju trotoara u centru grada i u Radovićima - detaljnije