13.09.2011 Lokalni plan akcije za mlade

13 sep 2011

Opština Tivat. donijela je odluku o pristupanju izradi nacrta lokalnog plana akcije za mlade Opštine Tivat  kao strateskog dokumenta Opštine Tivat, kojim bi se identifikovali i definisali problemi i pitanja mladih. te kroz planove aktivnosti stvorila osnova za njihovo rješavanje.

Lokalni plan akcije za mlade radiće posebna radna grupa u koju će se imenovati  predstavnici mladih, lokalnih institucija i nevladinih organizacija iz oblasti (obrazovanje,zdravstvo,zaposljavanje,bezbijednost,kultura,sport ).

Za predlaganje kandidata za članove radne grupe  raspisaće se javni poziv.

Planirano je da se do kraja godine izradi nacrt dokumenta i tokom naredne godine njegovo usvajanje na Skupštini Opštine Tivat.

iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti

 

Odluka o pristupanju izradi nacrta Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Tivat - PDF