19-426/20-38/6 OD 04.06.2020. GODINE

04 jun 2020

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_IZVOĐENJE RADOVA NA POMOĆNOM TERENU – PDF