19-426/20-39/5 OD 04.06.2020. GODINE

04 jun 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI DOMA KULTURE U DONJOJ LASTVI - PDF