1906-404-168/3 od 30.12.2019. godine

30 dec 2019
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA I OSIGURANJUA VOZILA - PDF