1906-404-168/3 od 30.12.2019. godine

31 dec 2019
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA I OSIGURANJA VOZILA - PDF