2009 – 2012

07 feb 2014

Skupština Opštine Tivat na IX sjednici održanoj 23.07.2009.godine usvojila je:

PROGRAM BORBE PROTIV KORUPCIJE I AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI TIVAT 2009-2012- PDF

 NAPOMENA:

Podnošenje prijava od strane građana o uočenim koruptivnim pojavama, može se vršiti:

  • neposredno Radnoj grupi za izradu i praćenje realizacije Programa borbe protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Tivat, kancelarija Glavnog administratora Opštine
  • preko dežurnog telefona
  • putem posebno postavljenog sandučića za prijavu korupcije u gradu
  • putem mejla: korupcija@opstinativat.com

Radna grupa će podnijete prijave procesuirati prema nadležnom lokalnom organu uprave (tražiti izjašnjenje i postupanje po prijavi) i eventualno nadležnom državnom organu.

 

I na kraju jedna važna poruka:

 

„Korumpirani službenik je kao trula jabuka, ako je na vrijeme ne uklonite iz korpe za

voće, može izazvati štetne posljedice po cijelu korpu”

 

 

KOORDINATOR TIMA

Jovanka Laličić dipl.prav.

 

Izvještaj radne grupe za praćenje korupcije u opštini Tivat do 30.12.2009 - PDF

Izvještavj o promociji realizovanih obaveza utvrđenih Inoviranim  Akcionim planom

Jul-Septembar 2009 –PDF

Izvještavj o promociji realizovanih obaveza utvrđenih Inoviranim  Akcionim planom 

Oktobar-Decembar 2009 -PDF

Izvještajni period do kraja 2009 - PDF