22.09.2011 Forum u organizaciji Americke privredne komore

22 sep 2011

Na poziv Američke privredne komore, predstavnik Opštine Tivat – Petar Vujović, Savjetnik Predsjednika Opštine za međunarodne odnose i ekonomski razvoj, uzeo je učešće na  forumu za investitore iz oblasti nekretnina koji je održan 21.09.2011 g. u Podgorici, Pored predstavnika lokalnih samouprava, Glavnog grada i Prijestonice, učešće su uzeli neki od najznačajnijih investitora na području Crne Gore, članovi Američke privredne komore direktno uključeni u sektor nekretnina, predstavnici diplomatskih misija, direktor Agencije za zaštitu životne sredine kao i direktor Uprave za nekretnine.

Panelisti na forumu bili su Ministri:

Saobraćaja i pomorstva -Andrija Lompar,

Održivog razvoja i turizma – Predrag Sekulić i

Finansija- dr. Milorad Katnić

 

Na forumu se govorilo o izazovima i šansama u sektoru nekretnina sa ciljem dobijanja odgovora na neke od brojnih problema sa kojima se suočavaju investitori u ovoj oblasti u Crnoj Gori. Među ostalim temama koje su obrađene na forumu su i zaštita životne sredine, efikasnost zemljišnog registra, razvoj infrastrukture, građevinske dozvole, porezi i sl.

 

 

KABINET PREDSJEDNIKA