22.09.2011 Radionica

22 sep 2011

Dana 20.09.2011. godine, u sali za sastanke hotela „Podgorica“ u Podgorici, održana je radionica na temu „Nalazi istraživanja o funkcionisanju službi za razvoj ljudskih resursa u crnogorskim opštinama“.

Naime, Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP Montenegro), Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore započeli su sa realizacijom dijela IPA 2010 projekta “Podrška lokalnim samoupravama za sprovođenje Nacionalne trening strategije i dodjelu grantova opštinama” u cilju unaprijeđenja kapaciteta lokalnih samouprava.

           Pomenuta radionica je jedna od faza realizacije šireg projekta, na kojoj je predstavljen nacrt preporuka za  unaprijeđenje sistema funkcionisanja jedinica za upravljanje ljudskim resursima u crnogorskim opštinama, što će imati za poslijedicu jačanje kapaciteta lokalnih administracija. Nacrt preporuka je rezultat funkcionalne analize rada i upravljačkih kapaciteta jedinica za upravljanje ljudskim resursima u crnogorskim opštinama, koju je sproveo tim stručnih konsultanata angažovanih od strane UNDP-a (međunarodni konsultant Richard Allen i nacionalni konsultant Milena Biro). Ključni partneri, učesnici radionice, konstruktivno su raspravljali o prezentovanom nacrtu preporuka, iznoseći mišljenja i sugestije za unaprijeđenje, kao i diskutujući o tome koliko su preporuke realne i primjenljive.

            Radionici su, pored predstavnika UNDP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Zajednice opština Crne Gore, Uprave za kadrove Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, prisustvovali i predstavnici opštine Tivat, koja svojom praksom prijednjači u implementaciji i unaprijeđenju kvaliteta jedinice za upravljanje ljudskim resursima, i služi kao pozitivan primjer na državnom nivou, a prema kazivanju stručnih konsultanata i šire. Aktivno i zapaženo učešće u radionici kao predstavnici opštine Tivat imali su Savjetnik predsjednika opštine za međunarodnu saradnju i ekonomski razvoj Petar Vujović i Samostalni savjetnik II za upravljanje kadrovima Goran Božović.

           Naredna faza implementacije projekta se sastoji od posjeta tima stručnih konsultanata svim opštinama pri čemu će prezentovati nacrte preporuka svakoj opštini pojedinačno.