23.02.2012 POZIV br. 14/12

27 feb 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 14/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe vatrogasne službe Opštine Tivat  -  detaljnije