21.03.2012 POZIV br. 17/12

04 apr 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 17/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju saobraćajnice kod srednjo-školskog centra „Mladost „ u Tivtu - detaljnije