9-426/20-51/1 OD 28.07.2020. GODINE

31 jul 2020
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE_RADOVI NA UREĐENJU TERENA OKO CRKVE SV.JOVANA I CRKVE SV.IVANA U ĐURAŠEVIĆIMA -PDF