AKCIJA KOMUNALNOG PREDUZEĆA I SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

23 jan 2017

Budući da će u narednom periodu biti intezivirani radovi na uređenju dvorišta i bašta, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Tivat u saradnji sa d.o.o. Komunalno Tivat organizuje akciju iznajmljivanja kištri za odlaganje zelenog otpada iz bašti, dvorišta i voćnjaka. Komunalno preduzeće kištre će iznajmljivati bez nadoknade, a akcija će početi danas i trajati sve do 1. marta. Kištra iznajmljena u ove svrhe može se zadržati najduže 24 časa, kako bi što više građana iskoristilo ovu mogućnost.

Po potrebi, biće uključeno i specijalno vozilo kiper-kran sa rotirajućim grajferom i to za lokacije koje su pristupačne za ovo vozilo, srijedom i subotom.

Svi zainteresovani građani mogu se javiti na 032 671 039 ili 067 302 407 (dežurni telefon).