PREZENTACIJA PROJEKTA IPARD LIKE 2.2

24 jan 2017

U okviru predstavljanja IPARD like 2.2 po crnogorskim opštinama, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će u Tivtu 30.01.2017. godine sa početkom u 14h u Multimedijalnoj sali zagrade Opštine Tivat održati prezentaciju ovog programa za sve zainteresovane korisnike.
Projekat IPARD like 2.2 finasira se iz EU bespovratnih fondova. Cilj prezentacije je da se svim potencijalnim i zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pojasne mogućnosti, uslovi i kriterijumi bespovratne podrške investicijama u preradi.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane i potencijalne korisnike podrške da dođu na promociju projekta IPARD like 2.2, te u direktnom razgovoru sa predstavnicima nadleznog Ministarstva dobiju sve neophodne informacije za apliciranje.

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo