• Crnogorski
  • English

Tivat uskoro dobija prvi fudbalski teren za profesionalna takmičenja

13 feb 2020

Tivat uskoro dobija prvi fudbalski stadion po FIFA standardima za profesionalna takmičenja, jer su radovi na izgradnji pomoćnog terena FK „Arsenal“ u završnoj fazi.

Teren površine 7920 metara kvadratnih raspolagaće sistemima za automatsko zalivanje, busenima vještačke trave, rasvjetom i ogradom.

„Opština Tivat je u dvije faze radova na pripremi terena uložila ukupno 197.000,00 eura dok je Fudbalski savez Crne Gore opredijelio oko 200.000,00 eura za opremanje terena. Nakon obnavljanja košarkaškog terena u Velikom parku i sada pomoćnog terena FK „Arsenal“, Tivat  stvara dobre pretpostavke za razvoj sportskog turizma. Imajući u vidu uslove koje grad pruža, te početak realizacije planova izgradnje sportskog kompleksa sa zatvorenim bazenom na Župi, vjerujem da ćemo Tivtu obezbijediti status važne sportske destinacije“, ocijenio je predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac.

Opština Tivat realizovala je pripremne radove do nivoa postavljanja vještačke trave dok je nabavka sistema za zalivanje, prskalica, trave, golova i klupa za rezervne igrače bila donacija Fudbalskog saveza Crne Gore.

Program manifestacija sa raspodjelom sredstava za 2020. godinu

31 jan 2020

Ovim programom bliže se definišu broj, naziv i sufinansiranje manifestacija iz budžeta Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti – konto 41499, namijenjenog za promotivne aktivnosti – kulturne manifestacije – PDF

DUP Lepetane i moguća planska rješenja

30 jan 2020

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane” u opštini Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje

PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI
u periodu od 30.01.2020 do 1.03.2020.godine

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti (“Službeni list CG”, broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prilog:
Koncept plana

Javna rasprava – elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za čišćenje lučice Kalimanj

29 jan 2020

Direkcija za investicije Opštine Tivat podnijela je, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje lučice Kalimanj, opština Tivat.

Dostavljeni Elaborat možete pogledati u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Ulica IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 ili u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 26.02.2020.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, dana 21.02.2020.godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat – pdf

Partneri