Anketa o javnom gradskom prevozu u Tivtu

06 sep 2023

U cilju unaprjeđenja i efikasnijeg funkcionisanja sistema javnog gradskog prevoza na teritoriji opštine Tivat u toku je izrada Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. U okviru pomenute Studije sprovode se dvije vrste anketa – anketa postojećih korisnika i anketa potencijalnih korisnika sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, kako bi se utvrdili nedostaci postojećeg i potrebe budućeg sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Opština Tivat – Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti poziva građane Tivta da ispunjavanjem anketa daju svoj doprinos u unaprjeđenju sistema koji je od izuzetnog značaja za grad. Ankete se sprovode do 30. septembra.

Anketa korisnika javnog gradskog i prigradskog prevoza: https://forms.gle/Y1gye9UMvesgxG7J8

Anketa potencijalnih korisnika: https://forms.gle/fCV4a2FQrXZLrqeV6

post slika