Obavještenje o izvođenju hitnih radova u ulici Dumidran

05 sep 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-88/2 od 05.09.2023. godine, početi izvođenje hitnih radova na prekopavanju u ulici "Dumidran" u cilju priključenja objekta na kat.parc.br. 201 KO Mrčevac na kanalizacionu infrastrukturu.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 05.09.2023. do 06.09.2023. godine.

Građanima se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo za opreznost.

post slika