BIOGRAFIJA – Goran Babović

24 jan 2018

Goran Babović, sekretar Skupštine opštine Tivat, rođen je 27.09.1988. godine u Splitu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu, nakon čega je diplomirao na Pravnom fakultetu, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici. Radno iskustvo počeo je da stiče u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktorat za upravno unutrašnje poslove, filijala Tivat.

Bio je zaposlen u Upravi za nekretnine, područna jedinica Tivat, a radio je i u kancelariji Javnog izvršitelja u Kotoru. Svoj angažman u Opštini Tivat započeo je kao vršilac dužnosti rukovodioca Službe za javne nabavke. Prije imenovanaja na ovu funkciju Babović je bio član Savjeta JU  Centar za kulturu Tivat. Prije izbora na mjesto sekretara Skupštine opštine Tivat, obavljao je poslove samostalnog savjetnika u Sekretarijatu za uređenje prostora i izgradnju objekata, Opštine Tivat. Trenutno živi i radi u Tivtu.

post slika