OPŠTINA TIVAT DOBILA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA DALJI RAZVOJ SISTEMA ZA ZALIVANJE U VELIKOM GRADSKOM PARKU

25 jan 2018

Opština Tivat od 2016. godine sprovodi „Projekat modernizacije sistema za navodnjavanje Velikog gradskog parka u Tivtu“. Prošle je godine, Opština svoje aktivnosti predviđene ovim projektom, kandidovala u sklopu Javnog poziva za projekat „Razvoj turizma uz smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte“, koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu. Projekat realizuju UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Projekat Opštine Tivat prepoznat je kao inovativan, investicioni projekat, koji doprinosi ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore, pa su Opštini Tivat odobrena i uplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 13.362 eura.

Ovim povodom u Velikom gradskom parku danas (četvrtak, 25. januar) je postavljena info tabla sa detaljima projekta. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Tatjana Jelić, ovim je povodom podsjetila na značaj koji park ima ali i na činjenicu da je Opština Tivat u proteklim godinama uspjela revitalizovati Veliki park, dajući mu status zaštićenog prirodnog dobra i organizujući mnoštvo aktivnosti sa ovim ciljem.

Kada je u pitanju konkretan projekat Jelić je istakla: “Po odobrenju projekta, sa Privrednom Komorom Crne Gore potpisali smo ugovor u junu mjesecu 2017. Nakon toga sproveli smo sve zakonom propisane procedure. Izabrali smo izvođača radova, “Indel Inženjering” iz Podgorice. U decembru 2017. godine radovi su završeni, a odobrena sredstva su uplaćena Opštini Tivat. Zahvaljujem svima koji su podržali ovaj projekat: UNDP-u, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Privrednoj Komori Crne Gore ali i Komunalnom preduzeću Tivat koje je upravljač ovog parka.”

U sklopu projekta, a u cilju stvaranja pogodnih uslova za revitalizaciju vegetacije, u Velikom gradskom parku je izvršena zamjena glavnog cjevovoda. Takođe montirana je upravljačka jedinica i izvršena ugradnja cijevi i signalnih kablova do dvadeset polja, na kojima se nalaze biljke. Na deset polja ukupne površine 12.922m² izvršena je instalacija raspršivača, čime je, na toj površini sistem za zalivanje, stavljen u funkciju.

„Postavljanje jedne faze sistema za navodnjavanje, preduslov je za revitalizaciju biljnog fonda u parku“, kazala je Tanja Krstović inžinjerka hortikulture u Komunalnom preduzeću Tivat. „Sadnja biljaka u parku je bila redovna, ali smo bili prinuđeni da sadnju obavljamo u jednom dijelu parka, u kojem je postojala mogućnost zalivanja. Sada sadnjom možemo obuhvatiti cijelu površinu parka, a za početak je planirano formiranje travnjaka.“

Aleksandra Kiković, menažerka programa u UNDP-u istakla je: “Zaista smo zadovoljni završekom ove faze sistema za navodnjavanje u Velikom gradskom parku u Tivtu. Ovo je jedan od 25 projekata koji su podržani kroz dva javna poziva u okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma”. Ističem kvalitetnu saradnju sa Opštinom Tivat i napominjem da je ovaj projekat vrijedan više od 13.000 eura, a da je vrijednost svih 25 podržanih projekata preko 750.000 eura.”

Izgradnja sistema za zalivanje se zbog obima poslova vrši kroz više faza, i planirano je da se nastavi u predstojećem periodu.

Gradski Park tabla

 

post slika