BIOGRAFIJA – Tatjana Jelić

07 okt 2016

Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost, rođena je 1978. godine na Cetinju. Osnovnu školu je završila u Herceg-Novom da bi srednju školu pohađala u Raleigh u Sjevernoj Karolini (S.A.D.), nakon čega je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tatjana Jelić završila je i Diplomatsku Akademiju “Gavro Vuković” u Podgorici i ima položen pravosudni i advokatski ispit.
Funkciji sekretarke Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj predhodio je angažman u Opštini Tivat na mjestu sekretarke Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost te na mjestu sekretarke Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu Kotor. 

Članica je Opštinske izborne komisije od septembra 2016. godine. Članica je Zelenog tima opštine Tivat i lokalnog tima za borbu protiv korupcije. Predstavnik je ispred Zajednice opština Crne Gore za urbano planiranje u NALAS asocijaciji. Članica je Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu pri Zajednici opština Crne Gore. Takođe je i član Upravnog odbora projekta "Razvoj niskokarbonskog turizma". Živi i radi u Tivtu. Majka je troje djece.

post slika