BIOGRAFIJA – Dubravka Nikčević

07 okt 2016

Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnost rođena je 1965. godine u Kotoru. U Tivtu završava osnovnu i srednju školu, nakon čega diplomira na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore. Magistrirala je na istom fakultetu.

Funkciji sekretarke Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti prethodio je angažman u Turističkoj organizaciji Tivat (nekada Turistički savez Tivat) gdje je obnašala dužnost direktorice i to u periodu od 1990. do 2010. godine. Nakon toga bila je samostalna savjetnica za turizam u Opštini Tivat i to od 2011. do 2015. godine.

Njena lična interesovanja su blisko vezana za prijašnju i sadašnju poslovnu orijentaciju: turizam i kulturu. Dubravka Nikčević predsjednica je Upravnog odbora  JPU „Bambi“ Tivat.

Udata je, majka dvoje djece, a sa porodicom trenutno živi i radi u Tivtu.

post slika