DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

16 jan 2014

 


TEKST

 

Knjiga 1 - Tekst plana - dalje

Knjiga 2 - Odgovori na primjedbe - dalje


GRAFIKA

 

01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

02 Izvod iz PPPN MD - dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina - dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan seizmičke mikrorejonizacije - dalje

05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica - dalje

06 Kontakne zone - dalje

07 Postojeće korišćenje prostora - dalje

08a Namjena površina - detaljna - dalje

08b Namjena površina - pretežna - dalje

09 Parcelacija, regulacija i nivelacija - dalje

10 Saobraćajna infrastruktura - dalje

11 Elektroenergetska infrastruktura dalje

12a Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Postojeće stanje - dalje

12b Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Plan - dalje

12c Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod - Postojece stanje - dalje

12d Hidrotehnićka infrastruktura - Vodovod - Plan - dalje

13a Telekomunikaciona infrastruktura - Postojeće stanje - dalje

13b Telekomunikaciona infrastruktura - Plan - dalje

14 Pejzađno uređenje - Plan - dalje


 ARHIVA