Detaljni urbanistički plan za Mrčevac

06 jan 2011

 


Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima za Detaljni urbanistički plan Mrčevac - dalje


  

USVOJENI Detaljni urbanistički plan Mrčevac 2013

DUP Mrčevac - naslovna cd (usvojeno 2013) - PDF

DUP Mrčevac - naslovna strana (usvojeno 2013) - PDF 

DUP Mrčevac - usvojeni plan (jun 2013) - PDF

Grafički prilozi:

01 - DUP MRCEVAC - PODLOGA - PDF
 
02 - DUP MRCEVAC - IZVOD IZ PUP-a - PDF
 
03 - DUP MRCEVAC - POSTOJECE STANJE - PDF
 
04 - DUP MRCEVAC - PLAN NAMJENE  - PDF
 
05 - DUP MRCEVAC - PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE - PDF
 
06 - DUP MRCEVAC - PLAN SAOBRACAJA - PDF
 
07 - DUP MRCEVAC - PLAN PARCELACIJE - PDF
 
08 - DUP MRCEVAC - ZELENILO - PDF
 
09 - DUP MRCEVAC - PLAN HIDROTEHNIKE - PDF
 
10 - DUP MRCEVAC - PLAN ELEKTROENERGETIKE - PDF
 
11 - DUP MRCEVAC - PLAN TELEKOMUNIKACIJA - PDF
 
12 - DUP MRCEVAC - SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE - PDF

Prilozi:

7.1.1. Odluka o izradi DUP MRCEVAC - PDF

7.1.2. Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac - PDF

7.1.3. Programski zadatak DUP MRCEVAC - PDF

7.2. DUP Mrcevac - postojeći kapaciteti - PDF

7.3. Zahtjevi - DUP Mrcevac - PDF

7.4. Spisak primjedbi sa javne rasprave na nacrt DUP-a Mrčevac sa odgovorima - 2013 - PDF

8. Tabele koordinata tačaka DUP Mrčevac - PDF

9. Ekonomsko-demografska analiza sa tržišnom projekcijom - DUP Mrcevac - PDF 

 


ARHIVA