Direkcija za investicije – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

14 sep 2016

- Tražena informacija prema zahtjevu Damira Rebronje broj 0706-360-up-191-1 od 04.04.2019.  - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Ivane Kovačević broj 0707-360-up-156-1 od 12.02.2019.  - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Ercegović Pera B. broj 0707-360-up-11-1 od 31.01.2019.  - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Marić Milenka broj 0707-444-up-15-1 od 31.01.2019. - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Siniše Lukovića broj 0707-444-up-52/1 od 08.05.2017 - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Siniše Lukovića broj 0707-444-up-32/1 od 27.03.2017 - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0707-364-up-291/1 od 12.09.2016. godine - detaljnije