DONACIJA KOMUNALNOG

31 mar 2020
Uvažavajući preporuke Vlade Crne Gore utvrđene na sjednici od 19.marta 2020.godine u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije virusa COVID 19, uprava i poslovodstvo DOO „Komunalno“ Tivat će postupiti na sljedeći način: - DOO „Komunalno“ Tivat će usmjeriti na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti iznos od 2.500,00€. - Izvršni direktor DOO „Komunalno“ Tivat Vlado Đukić i pomoćnica izvršnog direktora Andrijana Joković se odriču dijela martovske zarade u korist Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti - Odbor direktora DOO „Komunalno“ Tivat u sastavu : Svjetlana Đikanović predsjednica, te članovi Milka Biskupović, Ana Jakšić, Vukašin Vujačić i Vido Matković su jednoglasno odlučili da se njihova martovska naknada u punom iznosu usmjeri na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti. Na istovjetan način se izjasnila i Vesna Lekić -Sekretarka Odbora direktora DOO „Komunalno“ Tivat