Dopunski materijal za XI sjednicu SO Tivat

29 sep 2021
Predlog Predsjednika Opštine za dopunu dnevnog reda - detaljnije
Predlog Predsjednika Skupštine za dopunu dnevnog reda - detaljnije