dr Andrija Petković uplatio odborničku nadoknadu u humanitarne svrhe

16 nov 2020

U skladu sa obećanjem koje je dao prilikom imenovanja na mjesto predsjednika Skupštine Opštine Tivat, dr Andrija Petković je uplatio svoju odborničku nadoknadu u iznosu od 270 eura u humanitarne svrhe, licu koje se pismeno obratilo sa molbom da mu se pomogne u nabavci ljekova neophodnih za kvalitetnu terapiju.

„Bio sam protiv toga da predsjednik Skupštine pored pristojne zarade dobija i odborničku nadoknadu i smatram da je ovakav način odricanja jedini ispravan. Puno je ljudi u našem gradu kojima pomoć treba i kojima ovaj novac znači više nego opštinskom budžetu. Želim i da sačuvam dignitet i dostojanstvo osoba kojima se ovaj novac dodijeljuje pa zbog toga i neću objavljivati ime onoga koji je pomoć dobio.

Svjestan sam, na žalost i činjenice da ima puno „nevijernih Toma“, koji sumnjaju u sve pa i u ovakve gestove. Svi oni mogu doći u skupštinsku službu i dobiti na uvid priznanicu, pri čemu će takođe morati da pristanu na to da ime ne objavljuju. Novac je sada,  kao što će to biti slučaj i sa sledećim odborničkim nadoknadama, uplaćen onome kome je zaista bio prijeko potreban“ – rekao je predsjednik SO Tivat dr Andrija Petković.