Javni uvid – rekonstrukcija magistralnog puta Tivat-Jaz

16 nov 2020

Uprava za saobraćaj iz Podgorice dostavila je Opštini Tivat dokumentaciju koja se odnosi na procjenu uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte, vezano za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Tivat-Budva, dionica Tivat-Jaz. Predmetna dokumentacija je rađena po zahtjevima EBRD banke, koja je finansijer ovog projekta, a namijenjena je za uvid javnosti.

Komentari i sugestije se mogu dostaviti na adresu Uprave za saobraćaj iz Podgorice, Ul. VI proleterske br.19, Ili na e-mail upravazasaobracaj@uzv.gov.me, do ponedeljka 30.11.2020. godine.

Dokumentacija – detaljnije