EVIDENTIRANA OŠTEĆENJA NA PUTEVIMA U DONJOJ LASTVI I KA OSTRVU CVIJEĆA

14 mar 2018

Služba za inspekcijske poslove Opštine Tivat, prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti, utvrdila je da je došlo do većeg oštećenja lokanog puta u Donjoj Lastvi, tačnije kod crkve Sv. Roka. Neophodno je hitno preduzeti mjere popravke dijela puta u dužini od oko 30 m, kako se ovaj dio puta ne bi obrušio u more.

O nastalom oštećenju Služba za inspekcijske poslove sačinila je zapisnik i obavjestila Komunalno preduzeće Tivat, kako bi se krenulo u hitnu sanaciju.

Osim toga, Služba za inspekcijske poslove je utvrdila oštećenje puta i na putnom pravcu prema Ostrvu Cvijeća. U blizini mosta na rječici Gradiošnica je došlo do oštećenja puta i oronuća u rječicu, što predstavlja opasnost za vozače.

Komunalnom preduzeću Tivat Služba je dostavila zapisnik sa lica mjesta uz preporuku da se na lokaciji postavi propisno upozorenje, odnosno  da se taj dio puta obezbjedi propisanom saobraćajnom signalizacijom, kako je predviđeno Zakonom o bezbjednosti saobraćaja u slučaju oštećenja puta.

Služba za inspekcijske poslove podsjeća da će u granicama svojih mogućnosti svakodnevno vršiti kontrolu prevoza tereta na putu ka Gornjoj Lastvi i svim teretnim vozilima koji prelaze nosivost od 10 tona biće zabranjivan prolazak. Kontrola će biti vršena i u naselju Mažina od benzinske pumpe ka naselju, gdje nosivost kamiona koji se kreću ovom trasom ne smije biti veća od 7 tona.

Put ka Ostvru cvijeca

post slika