Formiran Privredni savjet Opštine Tivat

19 nov 2019
Opština Tivat formirala je danas Privredni savjet kako bi unaprijedila institucionalnu podršku lokalnoj privredi i podstakla razvoj privrede na teritoriji opštine. Na predlog Sekretarijata za turizam i preduzetništvo koji je inicijator formiranja savjeta, a na osnovu rješenja Predsjednika Opštine Tivat dr Siniše Kusovca, ujedno i Predsjednika Privrednog savjeta, pored predstavnika iz lokalne uprave, Savjet je formiran od značajnih i uticajnih predstavnika privrede u Opštini Tivat. Članovi su Snežan Kovinić – “Ben Kov” d.o.o. ,Tonći Francesković – NVO “Udruženje ugostitelja i hotelijera”, , Branko Zgradić – “Navar Incorporated” d.o.o, Risto Lučić – “UNA” d.o.o. i predstavnici startetiških investitora “Adriatic Marinas” i „Luštica Development“, Predrag Leković i Goran Kovačević. Ovo savjetodavno, stručno tijelo Predsjednika Opštine Tivat ima više zadataka, između ostalog da diskutuje o aktuelnim temama, analizira i daje sugestije, predlaže aktivnosti i mjere za kreiranje stimulativnog ambijenta za privlačenje investicija, predlaže mjere za unaprijeđenje poslovnog ambijenta, identifikuje potrebe za rješavanje problema poslovne zajednice, predlaže mogućnosti i mnoge druge aktivnosti koje za cilj imaju sinergiju i razvoj saradnje između privatnog i javnog sektora. Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Privrednog savjeta koju je inicirao i otvorio Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac, jasno je definisana uloga savjeta koji bi trebalo da prati sva pitanja od interesa za privredu i lokalni ekonomski razvoj i da predlaže gradonačelniku aktivnosti za unapređenje uslova za poslovanje. Takođe, razmotren je Poslovnik o radu Privrednog savjeta, a nakon kvalitetno predstavljenog nacrta Strategije razvoja turizma 2020-2024 godine, Privrednom savjetu je data mogućnost da se izjasni i uključi u raspravu, te su na na dokument date kvalitetne sugestije i primjedbe za eventualne izmjene i dopune. post slika