• Crnogorski
  • English

Postovi sa tagom: Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dodjelu sredstava – prerada poljoprivrednih i ribljih proizvoda

31 dec 2020

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava sve zainteresovane da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo III Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a 2014-2020.

Sredstva podrške iz mjere 3 mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda propisanih uredbom, iz slijedećih sektora:

  1. Prerade mlijeka
  2. Prerade mesa
  3. Prerade voća, povrća i ratarskih kultura (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje)
  4. Proizvodnje vina
  5. Prerade maslina
  6. Prerade ribe i proizvoda akvakulture

Rok za podnošenja zahtjeva je 15.03.2021. godine.

Sve informacije u vezi ovog javnog poziva dostupne su na sajtu Ministarstva www.mpr.gov.me, kao i na pozivom na: +382 (020) 672-026 i +382 (67) 205-790.

Takođe, sve informacije zainteresovani mogu dobiti i u Sekretarijatu za privredu Opštine Tivat, na telefon +382 (032) 661-347.

Javni poziv – PDF

Javna rasprava – Nacrt Odluke o komunalnom redu

15 dec 2020

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG”, br. 02/18, 34/19 i 38/20), člana 76 stav 7 Statuta Opštine Tivat (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 24/18 i 09/20) i člana 21 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl. list RCG – opštinski propisi”, br. 08/05 i “Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 20/13) Predsjednik opštine Tivat donosi Zaključak o Nacrtu Odluke o komunalnom redu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od 15.12.2020. do 29.12.2020.

Nacrt odluke će se:

  • objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat – ulazni hol, odnosno u prostorijama (Sekretarijata za privredu, odjeljenje za stambeno komunalne poslove i saobraćaj)

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi.

Zbog aktuelne pandemije korona virusa centralna javna rasprava neće biti održana već se primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju u pisanoj formi:

– putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

– neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

– na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me

Nadležni Sekretarijat razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine.

Zaključak o javnoj raspravi – PDF

Nacrt Odluke o komunalnom redu – WORD

                                                                                                            SEKRETARKA

Milijana Dubak

Obavještenje – Radovi na saobraćajnicama u Krašićima

09 dec 2020

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava javnost da će se na osnovu Rješenja br.10-341/20-upl-9/1 od 04.12.2020. godine, izvoditi radovi prekopavanja javne saobraćajne površine – ulica Lokvice, Cenkin i Luštičke u naselju Krašići. Planirani radovi će se izvoditi u period od 10.12. do 25.12.2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova, zbog suženja puta, saobraćaj će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično.

Zahvaljujemo se građanima i vozačima na strpljenju i savjetujemo oprez u vožnji.

Gastronomsko nasljeđe kao novi vid turističke ponude

06 okt 2020

Opštini Tivat i partnerima odobren IPA projekat vrijedan više od 700.000€

Opštini Tivat – Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo i zvanično je odobren za implementaciju projekat „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge – CUHaCHA“ u okviru drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje izmedju Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crna Gora 2014. – 2020. Vodeći partner projekta je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR), a ostali partneri na implementaciji projekta, pored Opštine Tivat, su Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko–neretvanske županije – kanton (BiH) i Zadarska županija (HR). Period implementacije projekta je od 15.08.2020. do 14.08.2022. Ukupan budžet projekta je 710.946,94€, dok je iznos namjenjen Opštini Tivat 173.823,60 €. Projekat je odobren u okviru programske prioritetne mjere: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Ključna aktivnost projekta odnosi se na preuređenje školskih prostorija i opremanje školske kuhinje u SMŠ Mladost  – „The culinary heritage showroom” koja će služiti učenicima stručnih smjerova za potrebe održavanja praktičnog dijela nastave. Za ovu namjenu je obezbijeđeno oko 100.000,00€ bespovratnih sredstava.

Opština Tivat kao partnerska organizacija projekta, radiće i na valorizaciji i promociji gastronomskog naslijeđa, putem organizovanja specijalizovanih obuka, umrežavanjem i promocijom novih turističkih proizvoda koji će biti proizvedeni u okviru projekta. Jedan od tih proizvoda će biti “culinary heritage trails”- staze gastronomskog naslijeđa, kao i kuvar tradicionalnih recepata.

Osnovna tema ovog projekta je tradicionalna hrana koja je stotinama a negdje i hiljadama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na našem području, posebno u Boki gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Jako je bitno sačuvati naše autohtone proizvode i jela od zaborava koje sa sobom nosi moderno doba, a lokalna kuhinja i lokalni proizvodi su upravo ti koji mogu podstaći inovacije, te unaprijediti razvoj na regionalnom i  globalnom nivou. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu“ – izjavio je Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, koji koordinira opštinskim Timom za pisanje i implementaciju projekata EU.

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i doprinijeti razvoju turizma. Ovaj cilj će se postići kroz ostvarenje dva specifična cilja:

1) Uspostavljanje prekogranične saradnje kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom;

2) Bolje upravljanje i promocija kulinarske baštine kao dijela turističke ponude.

Kako bi se postigli specifični ciljevi projekta, realizovaće se 4 rezultata:

1) Zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude;

2) Monografija kulinarske baštine;

3) Obuka za pružaoce usluga, kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom;

4) Uređenje tradicionalnih kuhinja za promociju kulinarske baštine ovog područja.

Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od realizacije projekta su šira javnost, javna tijela, pružaoci usluga i drugi učesnici u oblasti turizma, razvoja i privrede u programskom području. Uprkos potencijalima kulinarske baštine programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji bi ga povezali s turističkom ponudom. Ovaj projekat će prekograničnom saradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje.

Ustanove Grada