Postovi sa tagom: Sekretarijat za privredu

Sjutra treći hemijski tretman palmi

04 jun 2024

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava javnost da će sjutra (srijeda) 05.06.2024.godine, biti sprovedeno treće hemijsko tretiranje palmi vrste Kanarska datula (Phoenix canariensis) na javnim površinama ove godine, u cilju sprječavanja daljeg širenja štetočine crvenog palminog surlaša (Rhynchophorus ferrugineus).

Tretiranje će vršiti ovlašćena firma DOO „Ekoplant“ iz Podgorice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (vjetar, kiša) tretiranje će biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Mole se pčelari sa područja Tivta da navedenog perioda adekvatno zaštite pčelinja društva.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu korišćenja usluga preduzetničkog inkubatora u okviru DOO „Biznis info centar” Tivat

30 apr 2024

1. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu korišćenja usluga preduzetničkog inkubatora u okviru DOO „Biznis info centar” Tivat, trajaće od 29.04.2024. godine zaključno sa 13.05.2024. godine.

2. Centralna javna rasprava održaće se 13.05.2024. godine u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat sa početkom u 12:00 časova.

3. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat

4. Nacrt Odluke će se:

 • – objaviti na internet stranici Opštine Tivat: www.opstinativat.me
 • – na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
 • – učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privredu

5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.

6. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:

 • – u elektronskoj formi na e-mail: milijanadubak@bictivat.me ili na privreda@opstinativat.me
 • – u pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
 • – putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1, 85320 Tivat

DODATAK 1 – LISTA podržanih djelatnosti – detaljnije

DODATAK 2 – Prijavni obrazac – detaljnije

DODATAK 3 – Biznis plan – detaljnije

DODATAK 4 – Bodovna lista – detaljnije

DODATAK 5 – Bodovna lista za evaluaciju inkubacionog procesa – detaljnije

Odluka – inkubator BIC 20.02.2024 – detaljnije

Zaključak o javnoj raspravi – detaljnije

Sjutra drugi hemijski tretman palmi

22 apr 2024

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava javnost da će sjutra (utorak) 23.04.2024.godine, biti sprovedeno drugo hemijsko tretiranje palmi vrste Kanarska datula (Phoenix canariensis) na javnim površinama ove godine, u cilju sprječavanja daljeg širenja štetočine crvenog palminog surlaša (Rhynchophorus ferrugineus).

Tretiranje će vršiti ovlašćena firma DOO „Ekoplant“ iz Podgorice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (vjetar, kiša) tretiranje će biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Ovom prilikom obavještavamo i pčelare sa područja Tivta da navedenog perioda adekvatno zaštite pčelinja društva.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke radnom vremenu

20 mar 2024
 1. Javna rasprava o Nacrt Odluke radnom vremenu, trajaće od 20.03.2024. godine zaključno sa 04.2024. godine.
 2. Centralna javna rasprava održaće se 02.04.2024. godine u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat sa početkom u 12.00 časova.
 3. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat
 4. Nacrt Odluke će se:
 • – objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me
 • – na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
 • – učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privredu
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.
 2. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:
 • – u elektronskoj formi na e-mail: privreda@opstinativat.me
 • – u pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
 • – putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1, 85320 Tivat
 1. Sekretarijat za privredu razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat

Nacrt Odluke o radnom vremenu – detaljnije

Zaključak o javnoj raspravi – detaljnije

Ustanove Grada