• Crnogorski
 • English

Postovi sa tagom: Sekretarijat za privredu

Otvoreni javni pozivi za podsticajne mjere u poljoprivredi

02 jun 2021

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat, u skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi  za 2021.godinu  obajavljuje Javne pozive i to ;

 1. Za podršku za učešće u izradi projektne dokumentacije renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u evrhu prućanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine Tivat –   PDF
 2. Za podršku za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat – PDF
 3. Za podršku za uređenje terena, bašti, livada ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat – PDF
 4. Podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje – PDF
 5. Podrška razvoju maslinarstva – PDF
 6. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje – PDF
 7. Podrška razvoju pčelarstva – PDF
 8. Podrška razvoju stočarstva – PDF
 9. Podrška razvoju organske poljoprivrede – PDF
 10. Podrška razvoju ribarstva i marikulture – PDF
 11. Podrška održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje – PDF

Javni pozivi se objavljuju po osnovu Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2021. godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiju koronavirusa u Crnoj Gori,  Planom za ovu godinu uveli smo izmjenu u proceduru korišćenja podsticajnih mjera, odnosno omogućili smo avansno plaćanje podrške za mjere kroz koje se vrši nabavka određenih sredstava, opreme, mašina i sl. Ova izmjena omogućiće poljoprivrednim proizvođačima lakši pristup do neophodnih finasijskih sredstava i podsticaja kojima bi održali svoja poljoprivredna gazdinstva“ – napominju iz Sekretarijata.

Javni pozivi su otvoreni do 31.10.2021.godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu u kancelariji broj 17 (Opština Tivat, II sprat), na telefon +382 32 661 347 i na email: privreda@opstinativat.me .

Centralna javna rasprava o korišćenju javnog parkirališta na Seljanovu

17 maj 2021

Centralna javna rasprava o Nacrtu Elaborata o načinu korišćenja javnog parkirališta u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka – DUP Seljanovo Faza I biće održana u četvrtak, 20. maja u 10:00h u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Iz Opštine Tivat pozivaju građane da uzmu učešće u javnoj raspravi. Događaj će biti organizovan u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama. Obavezno je nošenje zaštitnih maski.

Javna rasprava će trajati do 21. maja, a uvid u Nacrt Elaborata može se izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00h u kancelariji Sekretarijata za privredu Opštine Tivat, kao i na internet stranici Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Uskoro javni pozivi za podršku razvoju ruralnog turizma, poljoprivrede i ženskog preduzetništva

11 maj 2021

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat će uskoro objaviti javne pozive za podršku poljoprivredi, ruralnom turizmu i ženskom preduzetništvu. Ova najava za cilj ima da zainteresovani građani blagovremeno pripreme potrebnu dokumentaciju. Javni pozivi čije raspisivanje slijedi biće u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima i važećim opštinskim odlukama: Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede i Odlukom o kriterijumima i postupku raspodjele sredstva za podršku ženskom preduzetništvu.

Budžetska sredstva opredijeljena za podršku ruralnom turizmu i poljoprivredi za 2021. godinu iznose 45.000 eura, što je gotovo duplo veći iznos u odnosu na sredstva iz 2020. godine (23.000 eura). Ruralni turizam i poljoprivreda važan su segment turizma, a opredjeljenje lokalne uprave jeste unapređenje ovih oblasti, pa je samim tim uvećana i budžetska stavka koja se odnosi na ovu vrstu podrške privredi. Kroz javne pozive zainteresovani građani mogu konkurisati za nabavku opreme, mašina i sredstava za poljoprivrednu proizvodnju, opremanje apartmana, uređenje dvorišta u okviru domaćinastva koja se bave uslugom smještaja turista u ruralnom području… Zaintersovani mogu ostvariti i podršku za izradu projektne dokumentacije za turistički objekat u ruralnom području.

Za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini opredijeljena su sredstva u iznosu od 20.000 eura. Podsjećanja radi u 2020. za ovu svrhu opredijeljeno je četiri puta manje, ukupno 5000 eura. Cilj pružanja podrške ženskom preduzetništvu jeste da žene preduzetnice lakše dođu do početnog kapitala za osnivanje ili unapređenje već postojećeg biznisa.

Korisnici pomenutih sredstava mogu biti fizička i pravna lica registrovana za obavljanje određenih djelatnosti u skladu sa zakonom. Detaljnije informacije i rokovi biće objavljeni u javnim pozivima na internet prezentaciji Opštine Tivat i putem drugih zvaničnih komunikacionih kanala lokalne uprave.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije zapošljavanja Opštine Tivat 2021-2023. godine

11 maj 2021

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

1.      Javna rasprava o Nacrtu Strategije zapošljavanja Opštine Tivat 2021-2023 broj 10-100/21-150 od 10.05.2021. godine trajaće od dana 11.05.2021. godine zaključno sa 25.05.2021. godine

2.      Centralna javna rasprava će se održati 24.05.2021. godine

3.      Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat

4.      Nacrt glavnog projekta će se:

–          objaviti na internet stranici Opštine Tivat : www.opstinativat.me

–          na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine

–          učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Menadžera opštine

5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.

6. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:

–          u elektronskoj formi na e-mail: manager@opstinativat.me   

–          pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine

–          putem pošte na adresu: Opština Tivat, Služba predsjednika – Menadžer opštine, Trg magnolija br. 1

7. Služba predsjednika – Menadžer opštine razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.

ZAKLJUČAK SA JAVNE RASPRAVE – PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE – PDF

STRATEGIJA ZAPOSLJAVANJA OPŠTINE TIVAT 2021-2023. GODINE – WORD

Ustanove Grada