Postovi sa tagom: Sekretarijat za privredu

Obavještenje o objavljivanju II kruga Javnih poziva

01 dec 2021

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat, u skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi  za 2021.godinu  objavljuje II krug Javnih poziva i to:

 1. Za podršku za učešće u izradi projektne dokumentacije renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine Tivat  PDF
 1. Za podršku za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat PDF
 1. Za podršku za uređenje terena, bašti, livada ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat PDF
 1. Podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje PDF
 1. Podrška razvoju maslinarstva PDF
 1. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje PDF
 1. Podrška razvoju pčelarstva PDF
 1. Podrška razvoju stočarstva PDF
 1. Podrška razvoju organske poljoprivrede PDF
 1. Podrška razvoju ribarstva i marikulture PDF
 2. Podrška održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje PDF

Drugi po redu Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2021.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

Javni pozivi su otvoreni od 01.12.2021.godine do 15.12.2021.godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu u kancelariji broj 17, na telefon broj 032/661-347 i na e-mail adresu privreda@opstinativat.me

Osmo po redu hemijsko tretiranje palmi

24 nov 2021

Sekretarijat za privredu obavještava javnost da će se sjutra, 25. novembra 2021. godine, odraditi osmo hemijsko tretiranje palmi vrste Kanarska datula (Phoenix canariensis) na javnim površinama ove godine, u cilju sprječavanja daljeg širenja štetočine crvenog palminog surlaša (Rhynchophorus ferrugineus).

Tretiranje će vršiti ovlašćena firma DOO „Ekoplant“ iz Podgorice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (vjetar, kiša) tretiranje će se odložiti, o čemu će se javnost blagovremeno obavjestiti.

Ovom prilikom obavještavamo i pčelare sa područja Tivta da u navedenom periodu adekvatno zaštite pčelinja društva. Tretiranje će se vršiti insekticidom aktivne materije na bazi pirimifos metil ( Actellic ).

OBAVJEŠTENJE – Treći Javni poziv IPARD

22 nov 2021

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava sve zainteresovane da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo Treći Javni poziv za dodjelu sredstava finasijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.

Sredstva podrške iz Mjere 1 mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda propisanih uredbom iz sljedećih sektora:

·         mlijeka (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo);

·         mesa (tip govedarstva, tip ovčarstva, tip svinjarstva i tip živinrstva);

·         proizvodnje jaja;

·         voća, povrća i ratarstva (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje);

·         vinogradarstva;

·         maslinarstva;

·         pčelarstva i

·         ribarstva (marikulture i akvakulture).

Rok podnošenja zahtjeva je do 27. 12. 2021. godine.

Sve informacije u vezi ovog javnog poziva dostupne su na sajtu Ministarstva www.mpr.gov.me, kao i na telefone 020/672-026 i 067/205-790.

Takođe, sve informacije mogu se dobiti i u Sekretarijatu za privredu Opštine Tivat, na telefon 661347.

Javni poziv – detaljnije

Otvoren drugi javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

01 nov 2021

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisala je drugi javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Tivat u ovu svrhu. Na budžetskoj liniji Opštine Tivat za 2021. godinu za ovu namjenu preostalo je ukupno 12.400,00€. Konkurs je otvoren do 30. novembra 2021. godine.

Pravo da se prijave na konkurs imaju žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa a imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji opštine Tivat.

Sredstva će biti usmjerena na biznis planove koji podstiču razvoj ekonomije, razvoj poljoprivrede, organske poljoprivredne proizvodnje, trgovine i zanatstva, ribolova, očuvanje tradicije i kulture, očuvanje životne sredine, dalji razvoj sporta i fizičke kulture.

Drugi javni konkurs – PDF

Prijava na konkurs – WORD

Model za prijavu biznis ideje – WORD

Ustanove Grada