Gradi se treća traka do pristaništa

06 mar 2008
Izgradnja treće trake u Lepetanima počela je 7 marta a izvođač radova je “Crnagoraput”. Direktor Sektora građenja u “Crnagoraputu” Pavić Raspopović, kazao je da su u proteklom periodu obavljene intenzivne pripreme, kako bi gradilište u Lepetanima odmah u početku bilo snabdjeveno svim potrebnim mašinama i opremom.
Već danas ćemo transportovati neke građevinske mašine koje će sa ostalim našim vozilima sjutra stići u Lepetane i početi sa iskopom oko 1.800 kubika zemlje, koliko je potrebno ukloniti sa dijela trase kojom će proći nova kolovozna traka. Željeli smo da sve pripremimo na najbolji način, pa tek onda da krenemo sa radovima na terenu - kazaoje Raspopović. On je dodao da su u toku i konsultacije sa Telekomom, Elektrodistribucijom i Vodovodom ,jer je potrebno izmjestiti dio instalacija sa trase treće trake, a gradiće se i oko 180 metara novog potpornog zida u moru, na mjestu gdje će novi kolovoz biti napravijen nasipanjem uz postojeću obalu. On je naglasio da će se “Crnagoraput” potruditi da usprkos početnom kašnjenju, ispoštuje ugovoreni rok od 90 dana za izgradnju treće trake na prilazu trajektnom pristaništu u Lepetanima. lnače, planirano je da se od uvale Luka do trajektnog pristaništa u Lepetanima izgradi oko 600 metara treće trake kako bi se eliminisale gužve i zastoji u saobraćaju koji su za vrijeme ljetnjih gužvi u sezoni, proteklih nekoliko godina bili veoma izraženi. Investiciju vrijednu 574.000 eura, označenu kao jednu od prioriteta u eliminisanju “uskih grla” na saobraćajnicama u primorskom dijelu države, zajedno finansiraju Direkcija za saobraćaj i Opština Tivat.