ISPITIVANJE NIVOA ELEKTROMAGNETNIH POLJA

06 nov 2019
 • Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017.-2021. g. izvršila mjerenje nivoa elektromagnetnih polja na teritoriji naše opštine, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u avgustu mjesecu 2019. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

  • U Krašićima,  izvještaj broj 0907-353-85/24 od 02.09.2019. godine;
  • Na šetalištu Seljanovo – Donja Lastva, Izvještaj broj 0907-353-85/25 od 02.09.2019. godine.

  Kako se izmjerene vrijednosti nivoa elektromagnernih polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

  • Izvještaj  Krašići –  PDF
  • Izvještaj šetalište Seljanovo – Donja Lastva – PDF