• Crnogorski

Postovi sa tagom: Zaštita životne sredine

Javna rasprava za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje plovila

05 okt 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje plovila na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

 Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je  ponedeljak 09.11.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 05.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat – PDF

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada

18 sep 2020

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je preduzeće „EKO-MODUS” d.o.o. iz Budve, ul. Mimoze br. 11, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada, na kat.parceli br. 827/1 KO Đuraševići, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV proleterske 19, , radnim danima od 9 do 12 časova ili Sekretarijatu u za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti i sa veb-sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajta opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 23.09.2020.godine.

Dokumentacija

Obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

05 jun 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj je tradicionalno obilježio Svjetski dan zaštite životne sredine, i to kroz nabavku i sadnju sadnice pinjola (Pinus pinea L.) i dvije sadnice drvenaste gravileje (Grevillea robusta A.Cunn.). Pinjol je zasađen u dijelu Velikog gradskog parka u blizini škole, gdje su inače zastupljena odrasla stabla pinjola. Sadnice drvenaste gravileje su zasađene u parku na Trgu Dara Petkovića, koji je u proteklom periodu u znatnoj mjeri revitalizovan. Sadnice su starosti desetak godina, visoke oko 2,5-4 m, a ove vrste u botaničkom i fiziološkom slislu odgovaraju sadnji na tom prostoru. Sadnice je zasadilo „Komunalno“ d.o.o. Tivat, a sadnji pinjola u Velikom gradskom parku pridružila se i grupa djece iz JPU „Bambi“.

U svijetu se 05. jun obilježava se kao Dan zaštite životne sredine, kojom prilikom je 1972. godine održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su ustanovile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštita životne sredine. U svijetu se tog dana pokreću brojne aktivnosti, a koje propagiraju zaštitu i unapređenje životne sredine.

Tivat novi član porodice „Moje drvo“ Tivat u zelenoj porodici

14 feb 2020

Aplikacija „Moje drvo“ zaživjeće u još jednom crnogorskom gradu. Tivat se, potpisivanjem ugovora o saradnji, pridružio najvećoj regonalnoj online platformi za doniranje drveća i ozelenjavanje životne sredine. Na taj način svi pojedinci i preduzeća mogu u nekoliko jednostavnih koraka da doprinesu i doniraju stablo koje će biti zasađeno na određenoj lokaciji i pod prepoznatljivim imenom inicijatora i u ovom crnogorskom gradu.

Mobilna aplikacija omogućava svim zainteresovanima da „kupe“ drvo, odnosno doniraju novac za sađenje na teritoriji opštine Tivat u tri jednostavna koraka, kroz koja korisnika na brz i intuitivan način vodi aplikacija dostupna i na Google Play Store-u i na App store-u. Korišćenjem aplikacije, koju je kreirala kompanija „Amplitudo“, korisnici mogu osvariti i posebne benefite. Zahvaljujući saradnji sa Crnogorskim Telekomom, jedna od pogodnosti su i besplatni gigabajti koje mogu dobiti njihovi postpejd i pripejd korisnici koji se uključe u akciju. Oni dobijaju jedan gigabajt (GB) za tri eura donacije, odnosno tri GB za pet eura donacije, koji traju 15 dana. O tim i svim drugim pogodnostima o tome kako možete postati dio zelene porodice pročitajte više na veb-sajtu www.goplant.me.

Do sada je, zahvaljujući aplikaciji, donirano i zasađeno nekoliko stotina stabala. Platforma je prepoznata kao inicijativa sa potencijalom da ujedini cijeli region, ali i šire, u akciji ozeljenjavanja Planete. Tivat je samo jedan od gradova koji je prepoznao značaj uključivanja u projekat, budući da Opština Tivat kontinuirano radi na obnovi i održavanju zelenila.

Zelene površine predstavljaju u naseljenim predjelima nezamjenljive prirodne elemente, koji doprinose poboljšanju životne sredine u najširem smislu riječi. Stoga je veoma važno da kontinuirano čuvamo i unapređujemo zelene površine, i time učinimo da prostor koji zajedno koristimo bude zdraviji i ljepši. Kroz ovaj oblik saradnje sa Crnogorskim Telekomom i kompanijom „Amplitudo“, korišćenjem aplikacije „Moje drvo“ svim korisnicima je omogućeno da učestvuju u nabavci sadnica koje će biti zasađene na javnim zelenim površinama u gradu – prvenstveno parkovima, skverovima i šetalištima, kazali su iz Opštine Tivat.

Osim Podgorice i Tivta, očekuje se potpisivanje ugovora sa Barom, Cetinjem i Kotorom, ali i Skopljem, kao i u ostalim gradovima u Sjevernoj Makedoniji. U Beogradu je već aktivna aplikacija u prilagođenoj verziji. Akciji se priključio i jermenski grad Jerevan, a u toku su i pregovori sa brojnim gradovima širom svijeta. Kompanija „Amplitudo“ dodatno će promovisati upotrebu aplikacije posredstvom saradnje sa Ministarstvom vanjskih poslova, donirajući je svim gradovima u kojima Crna Gora ima ambasade i konzularna predstavništva. Interesovanje da se priključe inicijativi iskazale su i zemlje članice Dojče Telekom grupe.

Ustanove Grada