Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Tivat

04 aug 2010

Geodetska podloga sa granicama – detaljnije PDF (765KB)

Namjena površina prema Generalnom urbanističkom planu Tivta iz 1987. godine sa granicama lokacije - detaljnije PDF (17.7 MB)

Plan namjene površina prema prostornom planu Opštine Tivat iz 1987. godine – detaljnije PDF (32.5 MB )

Namena površina Lokacija 1 – detaljnije PDF (416KB)

Namena površina Lokacija 2 – detaljnije PDF (311 KB)

Namena površina Lokacija 3 – detaljnije PDF (349 KB)

Namena površina Lokacija 4 – detaljnije PDF (705 KB)

Namena površina Lokacija 5 – detaljnije PDF (469 KB)

Namena površina Lokacija 6 – detaljnije PDF (270 KB)

Namena površina Lokacija 1 – detaljnije PDF (402 KB)

Namena površina Lokacija 2 – detaljnije PDF (356 KB)

Namena površina Lokacija 3 – detaljnije PDF (356 KB)

Namena površina Lokacija 4 – detaljnije PDF (719 KB)

Namena površina Lokacija 5 – detaljnije PDF (721 KB)

Namena površina Lokacija 6 – detaljnije PDF (285 KB)

Saobraćaj Lokacija 1 – detaljnije PDF (434 KB)

Saobraćaj Lokacija 2 – detaljnije PDF (368 KB)

Saobraćaj Lokacija 3 – detaljnije PDF (358 KB)

Saobraćaj Lokacija 4 – detaljnije PDF (689 KB)

Saobraćaj Lokacija 5 – detaljnije PDF (726 KB)

Saobraćaj Lokacija 6 – detaljnije PDF (280 KB)

Vodovod – detaljnije PDF (1.51 MB)

Kanalizacija – detaljnije PDF (1.81 MB)

Elektroenergetika – detaljnije PDF (1.71 MB)

Telekom Lokacija 1 – detaljnije PDF (417 KB)

Telekom Lokacija 2 – detaljnije PDF (321 KB)

Telekom Lokacija 3 – detaljnije PDF (345 KB)

Telekom Lokacija 4 – detaljnije PDF (715 KB)

Telekom Lokacija 5 – detaljnije PDF (449 KB)

Telekom Lokacija 6 – detaljnije PDF (285 KB)

Slivno područje - detaljnije PDF (17.7 MB)